Društvena dominacija na internetu


Jedan od glavnih motiva ljudskog ponašanja je želja da se bude bolji od drugih. To je ono što gura ljude na samorazvoj i rad na sebi. Cilj je biti: jači, uspešniji i pametniji. Da bi se neko osetio kao kompletna ličnost, ta osoba mora shvatiti da je na neki način superiornija od drugih i zbog toga joj je potrebno priznanje. Jake ličnosti ovo priznanje dobijaju postigavši uspeh u sportu,nauci ili na poslu. Slabi idu lakšim putem i pokušavaju da dominiraju slabijima jer to zahteva manje napora. Svaka osoba ima svoje slabosti i u nečemu ne može biti bolja od drugih.

 

U različitim društvenim sistemima postoje različiti načini za otkrivanje dominacije. U Rusiji, na primer, stvoreni su takvi uslovi da čovek može da postane jaka ličnost ali ipak je dominacija više izraženija u kapitalističkim zemljama gde se bukvalno živi za superiornost koja joj je potrebnija od vazduha. Tu važi pravilo – Ako ne možete vladati nad nekim, onda ste gubitnik. U tom svetu se svi trude da se istaknu sa nečim, talnetom, inteligencijom ili socijalnim statusom.

Teško je verovati, ali dominacija silom se ne razlikuje od umne dominacije jer je sve to način samoostvarenja osobe. Na primer, da bi bolje shvatili o čemu se radi, na internetu se nalaze Trolovi – a to su ništa drugo nego internet huligani. Na putevima se nalaze socijalni huligani – to su ljudi u skupim automobilima koji ne poštuju pravila. Zašto kupiti automobil ako nema praktičnu vrednost, razmišlja prosečna osoba, no socijalni huligani žele da kroz takvu mašinu pokažu svoj status a samim tim i svoju superiornost.

Life Style

automobilidominacijakapitalizamluksuzprestizrusijasuperiornosttrolovi

KOMENTARI SU ISKLJUČENI