Loš karakter – ključ zdravlja mozga, pokazali su neurolozi


Univerzitet u Ženevi izneo je neobično otkriće: Nezgodna narav čoveka otežava život u timu ali održava zdravlje mozda, smanjujući rizik od Alchajmerove bolesti.  Pet godina su istraživači pratili 65 volontera (muškaraca i žena) starijih od 65 godina.
Uključeni su rezultati skeniranja mozga, podaci o načinu života i psihološke karakteristike volontera. Pokazalo se da su ljudi koji su bili neugodni u komunikaciji, a koji se lako sukobljavaju i nisu skloni kompromisu, imali  manje toksičnih naslaga u mozgu koji su okidač za Alchajmerovu bolest. Neuronske mreže povezane sa pamćenjem izgledale su značajno bolje kod ove grupe dobrovoljaca.
Stručnjaci naglašavaju: Osobe koje su lako prilagodljive, koje žele udovoljiti drugima, izbeću sukob i ponuditi saradnju ponekad to sve čine protiv svoje volje a zbog toga češće imaju probleme na neuronskoj dubini.

Psihologija

alchajmerljutitoljutnjalosa naravneurologijaneuroloziotresitoponasanje

KOMENTARI SU ISKLJUČENI