Psiholozi otkrivaju: Koje su najbolje metode za vaspitanje deteta


Vremena su se promenila, a zajedno sa njima i navike dece i roditelja. Definitivno je iza nas ono doba kada su se deca igrala napolju sve dok ne padne mrak, a klikere i druga nekadašnja blaga dečjeg sveta zamenili su pametni telefoni i tableti, koji su nekim čudnim obrtom iz sveta odraslih ušli u svet mališana i postali njihova nova omiljena igračka. Ipak, ono što ne bi trebalo da bude različito u odnosu na ranije jeste to da je mamin i tatin zadatak da svoje dete izvedu na pravi put i da učine da ono jednog dana bude dobar čovek, zajedno sa svim što to podrazumeva. Naravno, to nije nimalo lak zadatak, a ovom temom bavili su se i stručnjaci sa Harvarda. U nastavku vam prenosimo njihova zapažanja.

Polazimo od stavke za koju ne sumnjamo da je svakom roditelju logična, jer u startu se podrazumeva da volite svoje dete. Kroz odnos koji se temelji na ljubavi najbolje se prenose sve vaspitne poruke, bilo da su verbalne ili one koje se zasnivaju na roditeljskim primerima ponašanja.

Naravno, razviti odnos koji se zasniva na takvim osećanjima ne znači samo reći detetu da ga volite, ili pak provesti sa njim sate u grljenju (čega takođe ne treba da manjka, pogotovo dok je dete malo), već na različite načine biti uključen u njegov život. 

Psiholozi koji se se bavili izučavanjem ove teme objašnjavaju da voleti dete znači mnogo toga – omogućiti pravilan fizički i emotivni razvoj deteta, ne izlagati ga lošoj porodičnoj atmosferi, već obezbediti detetu stabilnu porodicu i sigurnost, poštovati njegovu ličnost, stavove i želje, imati aktivno učešće u njegovom životu i uvid u ono čime je preokupirano, podržavati ga i odavati mu priznanje za njegove uspehe, a ne uzimati ih zdravo za gotovo kao da se podrazumevaju, ali i uputiti mu kritiku, kad je zasluži..

Tek sve ovo zajedno znači izgraditi odnos koji se temelji na ljubavi i brizi.

 

Razvijte kod deteta sposobnost empatije

Sigurno je za svakog roditelja najveći uspeh kada jednog dana shvati da je njegovo dete dobar čovek. Definicija toga šta znači biti dobar čovek svakako uključuje i sposobnost saosećanja prema drugima i razumevanja tuđih osećanja. Naravno, najbolji način da roditelj nauči dete empatiji jeste da mu pokaže sposobnost za istu vlastitim primerom, i to ne samo u odnosu na spostvenu porodicu, već i u odnosu na one ljude koji ne pripadaju najbližem okruženju.

Tako ćete naučiti dete da uvek sagledava širu sliku, i što je najvažnije da ne bude egocentrično, već da ima osećaj za ljude oko sebe, i one koje poznaje, i one koji su za njega stranci.

I ne zaboravite da će vaše dete zapamtiti kako ste se ponašali prema, na primer, prodavcu u radnji, ili konobaru u restoranu, ili da li ste ustali starijoj osobi da sedne u prepunom autobusu – vi ste ti koji formirate njegovu sposobnost za saosećanje prema drugima. 

 

Budite čvrst moralni uzor detetu

Deca su kao sunđer – ona upijaju sve što kažete, uradite, svaku vašu reč i pokret. Stoga, ako želite da dete vaspitate u duhu valjanih moralnih načela koja počivaju na principima humanosti, onda ste vi zajedno sa vašim postupcima i navikama jedino pravo oruđe pomoću kojeg ćete to postići.

Na primer, ako želite da naučite dete da je važno da uvek održi svoje obećanje, onda vi treba da budete prvi koji će se tako ponašati. Ako ste detetu obećali igračku ukoliko ispuni neke uslove, ili ste mu zapretili kaznom ako bude neposlušno – onda morate biti dosledni i u skladu sa svojom reči.

Stoga, ako želite da dete naučite princima poštenja, iskrenosti, poštovanja drugih, uvažavanja različitosti, odgovornosti, istrajnosti itd, onda vaše ponašanje mora da bude najčistiji mogući odraz svih tih etičkih postulata.

 

Naučite dete samokontroli

Raspon dečjih osećanja u pojednim situacijama može varirati od potištenosti do usplahirene radosti. Dete može pokazati sklonost ka povlačenju u sebe, kada odbija da govori o onome što ga muči i o svojim frustracijama, a može imati i prenagljene reakcije prema drugima i burno ispoljavati osećanja, bez obzira da li su pozitivna, ili su u znaku ljutnje i besa.

Ono što je zadatak vas kao roditelja, prema mišljenju stručnjaka jeste da naučite dete da uvek razgovara o onom što oseća, i da je to jedini način da postigne balans.

Naravno, to nećete postići ako, na primer, ne razgovarate sa svojim bračnim partnerom o problemima, ili sa druge strane, lako padate u vatru i u svađe. Zapamtite – vaše ponašanje je jedini pravi model vašem detetu. 

 

Kao što i sami vidite, sve ove vaspitne metode se međusobno prepliću i neodvojive su jedna od druge. Baš tako treba da ih i shvatite i da date svoj maksimum na svom roditeljskom putu.

Izvor:mogujatosama.rs

Psihologija

decadijecaempatijaljubavmajkamamaotacpsiholozirazumevanjeroditeljstvosaosećanjetata

KOMENTARI SU ISKLJUČENI